4. Truslerne mod det danske tillidssamfund
Selvom Danmark er verdensmestre i tillid, er tilliden under stadig pres.

til eleven

Spørgsmål

Professor Gert Tinggaard Svendsen: "100% kontrol = 0% tillid"

Links og flere opgaver

New Public Management er et ledelsessystem fra den private sektor, der i 1980’erne blev for at effektivisere det offentlige sektor.
da.wikipedia.org/wiki/New_public_management

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/oep/files/2019/2_2019/2_2019_2.pdf

www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-er-verdens-mindst-korrupte-land-men-det-gaar-den-forkerte-vej

Hvem er det egentligt der skal kontrolleres når vi taler om skat?
www.skm.dk/aktuelt/publikationer/politiske-udspil-og-aftaler/mere-kontrol-mindre-svindel

www.cbs.dk/files/cbs.dk/tfk_i_skat_rapport.pdf

www.berlingske.dk/oekonomi/skattesvindel-er-et-globalt-problem

Hvad er pressen rolle i alt det her?
aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle

Hvordan påvirker fake news demokratiet?
samfundsfagsportalen.gyldendal.dk

LYT til - Brinkmanns briks om New Public Management på P1