5. Lande med lav tillid
En god måde at forstå tillidens betydning på, er ved at se på lande, hvor tilliden mangler.

til eleven

Opgaver

I Danmark svarer 78% JA til at de kan stole på andre mennesker. I Brasilien svarer kun 3% JA til det samme spørgsmål.

Links og flere opgaver

Hvad betyder det i forhold til lige muligheder, at alle har adgang til uddannelse?

Er Danmark mulighedernes land?

Kan man stole på, at hvis man har talent og er flittig, så får man lov at kravle op ad stigen i Danmark?

Hvad betyder det for tilliden, hvis en lille elite har sat sig på mulighederne og favoriserer sig selv og deres venner (nepotisme)?

www.avisen.dk/gratis-uddannelse-er-guld-vaerd-for-danmark_222259.aspx

Information - Slut med gratis uddannelser

Debat - Offentligt finansierede uddannelser er en guldåre

Hvilke lande kender vi det fra?

Dannelsen er et central begreb i den danske selvforståelse.
Hvad dækker den over? Gå på jagt i Google og se om du selv har den.

denstoredanske.lex.dk/dannelse

Per Jeppesen, Hvad var dannelse? - Download PDF