Undervisningsmateriale om tillid

Til dansk og samfundsfag i gymnasiet.

Formålet med undervisningsprojektet er, at eleverne skal lære, hvordan tillid kan være en guldgrube og en unik grundsten i det danske velfærdssamfund.

Projektet skal oplyse gymnasieelever om værdien af at bevare tilliden i samfundet nu og i fremtiden, da det er dem, der skal fastholde og måske endda sikre en fortsat vækst i tillid mellem mennesker og til samfundets institutioner.
Mød professor og tillidsforsker ved Statskundskab på Aarhus Universitet - Gert Tinggaard Svendsen

Se filmen herunder som introduktion til temaet:

TIL ELEVEN

LÆS bogen Tænkepausebogen
Gå sitet igennem og besvar spørgsmålene om tillid, og prøv at relatere de forskellige måder at forstå vigtigheden af tillid på.
Ikke mindst til dig selv.
Det er, hvad dette undervisningssite vil give dig indblik i.

Så stil dig selv spørgsmålet: Hvad er et samfund uden tilllid, hvad er det modsatte af tillid, og hvordan nyder jeg godt af den tillid der er i Danmark?

Se filmene og gå igennem opgaverne under hver film.