3. Hvordan understøtter vi det danske tillidssamfund?
Uddelegering af magten, bekæmpelse af korruption, en fri presse, understøttelse af civilsamfundet og lige muligheder.

Til eleven

Filmen gennemgår hvordan man kan fastholde og udvikle den tillid, der findes i det danske samfund. Vi er så heldige endnu at leve i Tillidssamfundet Danmark. Det skyldes ikke en naturlov, at vi gør det. Det skyldes derimod, at vi dag for dag vedbliver at være tillidsværdige over for hinanden. Det gælder for vores omgang med hinanden, vores offentlige kommunikation og statens og institutionernes omgang med borgerne. I det danske samfund må der ikke blive mindre tillid i fremtiden. Tillid er en guldgrube og en unik grundsten i det danske velfærdssamfund – og der er penge i tillid.

Spørgsmål

Lige muligheder for alle, er en meget vigtig grundsten i den Danske tillidssamfund.

Links og flere spørgsmål

Kan du genkende de spillertyper, der beskrives i bogen Kontrol eller Tillid? Se artikel herom i Kristeligt Dagblad

Hvilken borger er du selv? Se denne test-dig-selv

Hvordan kan du bidrage til at udbygge samfundets tillidsniveau?

Se også: www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/forskere-vi-skal-skabe-et-opdragersamfund-undgaa-et-kontrolsamfund

Hold dit demokrati ved lige - www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-84

Hold dig selv ved lige - www.dr.dk/radio/p1/supertanker/supertanker-2021-03-09

Pas på dig selv - www.dr.dk/radio/p1/supertanker-2021-02-02

Verdens lykkeligste land - https://www.prosperity.com/rankings

Verdens bedste land at opforstre børn i - https://www.usnews.com/news/best-countries/best-raising-children

En af verden mest lige lande: - https://www.prosperity.com/rankings

Et af verdens mindst korrupte lande - https://danwatch.dk/danmark-er-verdens-mindst-korrupte-land-men-vi-handler-med-de-allermest-korrupte/